Gói setup cố định

Gói setup cố định

Tiết kiệm và nhanh gọn, dành cho những mô hình quán đã được định sẵn. Aroma Training Center đưa ra các gói dịch vụ setup menu tùy vào các cấp độ công việc sẽ thực hiện, với mức chi phí hợp lý nhất.

Gói setup cố định

Tiết kiệm và nhanh gọn, dành cho những mô hình quán đã được định sẵn. Aroma Training Center đưa ra các gói dịch vụ setup menu tùy vào các cấp độ công việc sẽ thực hiện, với mức chi phí hợp lý nhất.

Tiết kiệm và nhanh gọn, dành cho những mô hình quán đã được định sẵn. Aroma Training Center đưa ra các gói dịch vụ setup menu tùy vào các cấp độ công việc sẽ thực hiện, với mức chi phí hợp lý nhất.

SMALL

Dưới 2 HV

Dưới 5 bàn

 • Menu theo yêu cầu
  20 món
 • Đào tạo theo menu
  15 giờ
 • Thiết kế Menu
  2 trang
 • Setup nguyên liệu
 • Setup công cụ, dụng cụ
 • Tuyển dụng pha chế
  1 người

Medium 20

Dưới 5 HV

Dưới 20 bàn

 • Menu theo yêu cầu
  20 món
 • Đào tạo theo menu
  30 giờ
 • Thiết kế Menu
  5 trang
 • Chụp hình quảng cáo sản phẩm
  20 hình
 • Setup nguyên liệu
 • Setup công cụ, dụng cụ
 • Tuyển dụng pha chế
  3 người
 • Hỗ trợ khai trương
  12 giờ (3 buổi)

Medium 30

Dưới 5 HV

Dưới 30 bàn

 • Menu theo yêu cầu
  30 món
 • Đào tạo theo menu
  40 giờ
 • Thiết kế Menu
  7 trang
 • Chụp hình quảng cáo sản phẩm
  30 hình
 • Setup nguyên liệu
 • Setup công cụ, dụng cụ
 • Tuyển dụng pha chế
  3 người
 • Hỗ trợ khai trương
  12 giờ (3 buổi)

Extra 20

40 - 50 bàn

Dưới 5 bàn

 • Menu theo yêu cầu
  20 món
 • Đào tạo theo menu
  30 giờ
 • Thiết kế Menu
  5 trang
 • Chụp hình quảng cáo sản phẩm
  20 hình
 • Setup nguyên liệu
 • Setup công cụ, dụng cụ
 • ư vấn tài chính & giải pháp kinh doanh
 • Tuyển dụng phục vụ: 15 người
 • Tuyển dụng pha chế
  5 người
 • Hỗ trợ khai trương
  20 giờ (5 buổi)

Extra 30

Dưới 5 HV

40 - 50 bàn

 • Menu theo yêu cầu
  30 món
 • Đào tạo theo menu
  40 giờ
 • Thiết kế Menu
  7 trang
 • Chụp hình quảng cáo sản phẩm
  30 hình
 • Setup nguyên liệu
 • Setup công cụ, dụng cụ
 • ư vấn tài chính & giải pháp kinh doanh
 • Tuyển dụng phục vụ: 15 người
 • Tuyển dụng pha chế
  5 người
 • Hỗ trợ khai trương
  20 giờ (5 buổi)

VIP

Dưới 5 HV

Trên 50 bàn

 • Menu theo yêu cầu
  40 món
 • Đào tạo theo menu
  50 giờ
 • Thiết kế Menu
  7 trang
 • Chụp hình quảng cáo sản phẩm
  40 hình
 • Setup nguyên liệu
 • Setup công cụ, dụng cụ
 • Tư vấn tài chính & giải pháp kinh doanh
 • Thiết lập các kênh online, chạy QC FB, GG ads trong 10 ngày
 • Tuyển dụng phục vụ: 20 người
 • Tuyển dụng pha chế
  7 người
 • Hỗ trợ khai trương
  28 giờ (7 buổi)
STT Mô hình quán Small Medium 20 Medium 30 Extra 20 Extra 30 VIP
Quy mô Dưới 5 bàn Dưới 20 bàn 40 – 50 bàn Trên 50 bàn
Số lượng học viên Dưới 2 HV Dưới 5 HV
Hạng mục  
1 Lên Menu theo yêu cầu 20 món 20 món 30 món 20 món 30 món 40 món
2 Đào tạo theo Menu 15 giờ 30 giờ 40 giờ 30 giờ 40 giờ 50 giờ
3 Thiết kế Menu 2 trang 5 trang 7 trang 5 trang 7 trang 7 trang
4 Chụp hình quảng cáo sản phẩm   20 hình 30 hình 20 hình 30 hình 40 hình
5 Setup nguyên liệu
6 Setup công cụ, dụng cụ
7 Tư vấn tài chính & giải pháp kinh doanh      
8 Thiết lập các kênh online, chạy QC FB, GG ads trong 10 ngày          
9 Tuyển dụng phục vụ       15 người 15 người 20 người
10 Tuyển dụng pha chế 1 người 3 người 3 người 5 người 5 người 7 ngườI
11 Hỗ trợ 3 – 5 ngày khai trương   12 giờ (3 buổi) 12 giờ (3 buổi) 20 giờ (5 buổi) 20 giờ (5 buổi) 28 giờ (7 buổi)