Aroma Training Center

Cảm ơn các bạn đã đồng hành và tham gia các buổi chia sẻ với giảng viên, khách mời cùng trung tâm ATC vừa qua. Hi vọng phần nào sẽ hỗ trợ và giải đáp một số thắc mắc trong ngành FnB, không chỉ đối với pha chế mà các chủ quán sẽ có định hướng rõ hơn cho mô hình kinh doanh của mình.