Kiến Thức Pha Chế

Khi nén, nhiều Barista theo thói quen có thao tác gõ tay pha xuống đế nén hoặc gõ cục nén (tamper) vào thành tay pha để làm rơi bột cà phê dính quanh thành xuống. ATC không cổ súy hay phê phán động tác này, nhưng nếu chúng ta tác động một lực quá mạnh vào bánh cà phê đã được làm phẳng và nén ổn định sẽ làm bánh cà phê tách thành (Break the seal)

Dòng nước trong khoảng thời gian chiết xuất sẽ ưu tiên đi len lõi qua những nơi ít bị cản trở nhất trên bề mặt cà phê, do đó việc lỗi kĩ thuật trước lúc pha (nén lệch, gom gạc không đều,...) sẽ gây ra các kênh rãnh (channel) trong lớp bột cà phê và dẫn đến hiện tượng chiết xuất không đồng đều.